Hjem

DEN GRØNNE BIAVLER

Preben Hansen |  Solglimt 2 | 6400 Sønderborg | mobil +45  61 65 40 62 | carnicaals@live.dk

Copyright: Kirsten Rudolph Sørensen

Den almindelige honningbi

Den almindelige honningbi, som ved menneskets hjælp er spredt over det meste af verden, har langt de største samfund. Boet, som i naturen anlægges i hule træer og huler, er opbygget af lodrethængende vokstavler. Tavlerne er opbygget af to lag sekskantede celler. Voksen produceres af arbejdere i kirtler på bagkroppen. Foruden voks bruges propolis, der er en blanding af voks og harpiks, som lim og til at tætne med. I tavlen er der celler til opmagasinering af honning og pollen samt centralt placerede yngelceller til æg og larver. I grupper af lidt større celler opfostres droner. I store specielle celler udvikles dronninger.


I et bo med yngel holder arbejderne boets temperatur konstant mellem 32 og 36 °C. Lave temperaturer udenfor kan tvinge boets temperatur ned, og så standses opfostringen af larver. Under overvintring i kolde egne er bierne samlet i vinterklynger på tavlerne.

Copyright: Kirsten Rudolph Sørensen

Dronninger, droner og arbejdere

Droner udvikles fra ubefrugtede æg, dronninger og arbejdere fra befrugtede æg. Føden er bestemmende for, om en hunlarve udvikles til arbejder eller dronning. Arbejderlarven fodres i begyndelsen med kirtelsekret, senere får den nektar og pollen. Dronningelarven fodres med en mere sukkerrig kost samt med et kirtelsekret, den såkaldte dronningegelé (gelée royale), i hele dens larveperiode. En lav koncentration af dronningesubstans, som er et feromon udskilt af dronningen, bevirker, at der opfostres dronninger. Dronningesubstans har en række andre funktioner i forbindelse med genkendelse af dronningen og med sværmning.

Dronningens funktion

er æglægning og styring af samfundet. En bifamilie har op til 100.000 arbejdere, som i travle perioder næppe bliver mere end 30-40 dage gamle. Arbejderen har i løbet af sit liv en række aldersbestemte arbejdsfunktioner.

De fleste droner udvikles, kort tid før der produceres nye dronninger. Dronerne flyver ud for at finde egnede parringspladser, dronepladser. Kommer der en dronning, bliver hun forfulgt af en hale af droner. Parringen finder sted i luften, og dronen dør kort efter. Dronningen parrer sig med omkring ti droner. Sæden opbevares i en blære nær kønsåbningen. Dronerne får føde fra boet, og deres eneste funktion er at befrugte dronningen. Om efteråret smides de ud af boet og dør.

Copyright: Kirsten Rudolph Sørensen

Billeder taget af : Kirsten R. Sørensen

Copyright/ophavsret/fotograf : Kirsten Rudolph Sørensen