Carnica

DEN GRØNNE BIAVLER

Preben Hansen |  Solglimt 2 | 6400 Sønderborg | mobil +45  61 65 40 62 | carnicaals@live.dk

Copyright: Kirsten Rudolph Sørensen
Copyright: Kirsten Rudolph Sørensen
Copyright: Kirsten Rudolph Sørensen

Carnica

Den europæiske honningbi, Apis mellifera, er den art, der verden over har været mest anvendt i biavlen. Dette skyldes, at den har den største honningproduktion af alle biarter, samt at den er velegnet som husdyr, da den gerne bosætter sig i bistader. Inden for denne art er beskrevet 24 underarter. I Europa findes fire naturligt udbredte underarter, som benyttes i biavlen. Den brune bi (Apis mellifera mellifera) er naturligt udbredt i Central- og Nordeuropa; efter sidste istid har den bredt sig mod nord til Danmark. Den italienske bi (Apis mellifera ligustica) findes naturligt i Italien og visse andre Middelhavsegne; Krainer bien (Apis mellifera carnica) i Østalperne og Balkanlandene mod Sortehavet; og den kaukasiske bjergbi (Apis mellifera caucasica) i Kaukasus øst for Sortehavet. Især inden for det sidste århundrede har disse underarter fundet vej til andre egne, hovedsagelig ved biavleres hjælp, hvilket har medført omfattende krydsning af underarterne. I nyere tid er den italienske bi indført i Danmark og har nu i betydelig grad krydset sig med den oprindelige brune bi. Den reneste bestand af brune bier findes på Læsø, hvor den blev fredet i 1993.

I Østen fra Iran over Indien mod Kina og Japan har man i biavlen især brugt den indiske honningbi (Apis cerana), der naturligt hører hjemme i disse egne. I nyere tid er den europæiske honningbi også udbredt i denne del af Asien.


Begrebet "dræberbier" benævnes i forskerkredse afrikaniserede bier. I 1956 indførte man bier fra Sydafrika til Brasilien for at skabe blodfornyelse hos de lokale bier. Krydsningsproduktet viste sig at være særdeles aggressivt. Disse bier har nu bredt sig til det meste af Sydamerika og de sydligste stater i USA. Det årlige antal dødsfald pga. bistik i Mexico er steget fra 5 i 1988 til over 60 i 1993.

I de seneste år er der forsket en del med bier fra andre slægter end honningbier til særlige bestøvningsformål. Humlebier (Bombus) anvendes meget i tomatdrivhuse.Bladskærerbier (Megachile) anvendes i lucernefrøavlen. Den blå frugthavebi (Osmia) er benyttet til bestøvning af frugttræer.


Billeder taget af : Kirsten R. Sørensen

Copyright/ophavsret/fotograf : Kirsten Rudolph Sørensen